วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2555

MG236 Quick Manual


MG236 QUICK Guide

ระบบ Access Control ด้วย Proximity Card
MG236-front-panel
 รูปแบบการเชื่อมต่อสายวงจรกับอุปกรณ์
MG236-wiring-connection-diagrame
ขั้นตอนการใช้งาน MG236                                                                    
1. เข้าสู่ระบบ ( Login)  ออกจากระบบ
- [*] "??????"                    
- [*] (หมายเหตุ “??????” แทนค่าตัวเลข ค่า Default = 990101)
2การเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ
- กดรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ
- กด [0] ตามด้วยรหัสผ่านใหม่ "??????"  "??????"
- กด [*] เพื่อออกจากระบบ เข้าสู่การใช้งานปกติ
3. การเพิ่มผู้ใช้เข้าสู่ระบบ (Add User)
- กดรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ  กด * 990101
- กด [5] ตามด้วย + รหัส  ของบัตรที่ต้องการจะเพิ่ม และทำการทาบบัตร
(หมายเหตุ ใส่รหัสบัตรแค่ครั้งแรก / ตัวเลขรหัสบัตรกำหนดได้ตั้งแต่ 001 - 500)
- ทำการทาบ บัตรไปเรื่อย โดยรหัสบัตร จะรันให้อัตโนมัติ  เช่น 001 002 003 004 ..........
4. การลบผู้ใช้ออกจากระบบ (Delete User)
- กดรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ (การลบนั้นมี ด้วยกัน 3 ประเภท)
4.1 การลบผู้ใช้ทั้งหมดออกจากระบบ และคืนค่า Default ต่างๆ ให้ระบบ
- กด [9] + [86]
- กด [*] เพื่อออกจากระบบ เข้าสู่การใช้งานปกติ
4.2 การลบผู้ใช้ด้วย การกดรหัสบัตร 
- กด [7] ตามด้วยรหัสบัตรที่ต้องการจะลบ
- กด [*] เพื่อออกจากระบบ เข้าสู่การใช้งานปกติ
4.3 การลบโดย การทาบบัตร
- กด [7] ตามด้วยการทาบบัตรใบที่ต้องการจะลบ
- กด [*] เพื่อออกจากระบบ เข้าสู่การใช้งานปกติ
การเปลี่ยนโหมดในการใช้งานเครื่อง 
การเปลี่ยนโหมดในการใช้งานเครื่อง ทำได้ 2 แบบด้วยกัน คือ
1. โหมด "[1] + [0]" ทาบบัตรโดยไม่ต้องกดรหัสผ่าน
2. โหมด "[1] + [1]" ทาบบัตร และกดรหัสผ่าน
วิธีการเปลี่ยนโหมด ทำได้โดย
- กดรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ [* 990101]
- กดโหมดที่ต้องการใช้งาน
การตั้งค่าเปิด - ปิดเสียงเตือน (Alarm)
- กดรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ 
- ปิดเสียงเตือน กด [4] + [0]
- เปิดเสียงเตือน กด [4] + [1]
- กด [*] เพื่อออกจากระบบ เข้าสู่การใช้งานปกติ
การตั้งค่าเปิด - ปิดเสียงเซ็นเซอร์ (Relay Sensor Alarm)
- กดรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ
- ปิดเสียงเตือน กด [8] + [0]
- เปิดเสียงเตือน กด [8] + [1]
- กด [*] เพื่อออกจากระบบ เข้าสู่การใช้งานปกติ
การตั้งค่าหน่วงเวลาของประตู
  • กด [ 2 ] ตามด้วยเวลาที่ต้องการหน่วง มีค่าตั้งแต่ 00 – 99
  • กด [*] เพื่อออกจากระบบ เข้าสู่การใช้งานปกติ
การเปิดประตูโดยใช้รหัสพิเศษ โดยไม่ต้องใช้บัตรรหัสคือ "1234"  หากมีการ Reset ระบบจะไม่สามารถใช้ได้
การเปลี่ยนค่ารหัสสามารถทำได้ 2 แบบคือ
1. การเปลี่ยน รหัสพิเศษ ที่ใช้เปิดประตู
- กดรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ ( *990101)
- กด [3] ตาม รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการ 4 หลัก
- กด [*] เพื่อออกจากระบบ เข้าสู่การใช้งานปกติ
การลบค่า Default ที่ทางระบบให้มา
- กดรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ
- กด [3] + [0000] (หมายเหตุ หากใช้ค่านี้ จะไม่สามารถเปิดประตูโดยการกดรหัส 4 หลักไม่ได้)
2. การเปลี่ยนรหัส โหมด 11 ( ทาบบัตร + รหัส ) Default จะเป็น 0000
ในกรณีนี้ ต้องมีการเปิดคำสั่งใช้งานก่อน จึงจะสามารถเปลี่ยนรหัสได้
-   กด [1] + [2]  ปิดคำสั่ง 
  กด [1] + [3]  เปิดคำสั่ง
ขั้นตอนการเปลี่ยนรหัส
-   กด  [#]
-  ทาบบัตร +  [รหัสเดิม]  Default จะเป็น 0000
-   กด  รหัสใหม่ 4 หลัก  ,  ยืนยันรหัสอีกครั้ง
-  กด [*] เพื่อออกจากระบบ เข้าสู่การใช้งานปกติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น