D-Transport

โปรแกรมจัดส่งสินค้า ขนส่งสินค้า ช่วยท่านประหยัดน้ำมัน เพิ่มผลกำไร

        น้ำมันเป็นต้นทุนทางตรงของระบบขนส่งสินค้า ทำอย่างไรถึงจะสามารถประหยัดน้ำมันได้ โปรแกรม DTransport เป็นคำตอบหนึ่งที่จะมาช่วยคุณแก้ปัญหานี้ได้
dtransport1.jpg 
   โปรแกรมระบบขนส่ง DTransport คุณสมบัติดังนี้
1. แยกเส้นทางการขนส่งสินค้า เพื่อจัดระเบียบการส่งสินค้าตามเส้นทางต่างๆ
2. กำหนดน้ำมันที่ต้องใช้ตามเส้นทางต่างๆ
3. กำหนดน้ำหนักสินค้า เพื่อคำนวณน้ำหนักในการจัดส่งแต่ละเที่ยว
4. กำหนดน้ำหนักรถและน้ำหนักสินค้าที่รถสามารถบรรทุกได้
5. บันทึกใบรับสินค้าที่ต้องจัดส่งในแต่ละวัน เพื่อเตรียมจัดรถส่งสินค้าในวันรุ่งขึ้น
6. มีรายงานกำไรขาดทุนจากการขนส่งสินค้าในแต่ละเที่ยว
7. มีรายงานจัดส่งสินค้าของรถแต่ละคัน

สามารถทำงานเป็นระบบ LAN ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น