วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

UA-300 Fingr Print Access Controls

คุณสมบัติทั่วไป AL-UA300

- ทำงานแบบ Stan-alone ไม่ต้องเปิดคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา
- รองรับบัตร Mifare / Proximity (Option)
- รองรับลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ
- สามารถเก็บ Record การลงเวลาได้ 100,000 Records
- Web Server Function
- เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ แบบ RS232/RS485, USB
- ทำงานได้ทั้งแบบ 1:1 และ 1:N
- ใช้เวลาในการค้นหา < 1 วินาที
- มีระบบ Sleep Mode เพื่อประหยัดพลังงานและยืดอายุเครื่อง
- เชื่อมต่อผ่านระบบ LAN ได้โดยตรง
- สามารถตั้งเวลา ALARM กริ่งโรงงานได้ (Option)
- จอ LCD 3 นิ้ว แสดงรูปพนักงานบนหน้าจอได้
- มีเสียงพูดแจ้งเมื่อสแกนนิ้วถูกต้องหรือผิดพลาด
- พร้อมซอฟท์แวร์ ZK Time Attendance ใช้งานง่าย*
- รองรับระบบบฏิบัติการ Windows XP, 7, 8
- มีระบบสำรองพลังงานเมื่อไฟฟ้าดับ (UPS) (Option)
- สามารถข้อมูลลง USB ได้                      


Specifications:

Dimensions
180 x 135 x 37 mm.
Power Requirements
AC 220V +/- 10% 50 Hz / 2-7 Watt. (AC Adaptor)
Senser:
EM Compatible RF Card
Operating Temperature
0° to 150° F (0° to 65° C)
Operating Humidity
5% to 95% relative humidity non-condensing
Controller Weight
0.7 Kg. w/o Batteryบริษัท ไอบา จำกัด
โทร 0-2487-4551
email : admin@ibasoft.com


TC-WL232 / RS232 to WLAN Converter

TC-WL232   RS232 to WLAN (WIFI) Converter


Specifications

- IEEE 802.11 b/g  2.412-2.484 GHz.
- Mode : Ad hoc / Infrastructure
- Authentication : WEP64/WEP128/TKIP/CCMP(AES)
  WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
- ค้นหาสัญญาณเครือข่ายและเชื่อมต่ออัตโนมัติ
- Baud rate 1200 - 115200 bps.
- RTS/CTS for Flow Control
- Power : 5 VDC 1A
- TCP/UDP/ARP/ICMP/DHCP/DNS/HTTP
- Server – Transparent
- Eay configuration by
      - Serial port with software Wii3-Config.exe
      - Serial port AT+ Command
      - Web Browser


สามารถประยุกต์ใช้งานได้อย่างกว้างขวาง

- เครื่องบันทึกเวลาพนักงาน แบบไร้สาย
- เครื่องรูดบัตรเครติต ผ่าน WIFI
- เครื่องจำหน่ายสินค้าแบบไร้สาย
- เครื่องแจ้งเหตุอัตโนมัติ
- เครื่องนับจำนวนแบบไร้สายรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

บริษัท ไอบา จำกัด
โทร 0-2487-4551
email : admin@ibasoft.com