วันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560

งานติดตั้งประตูอินเตอร์ล็อคในโรงงานฮาร์ดิสก์รายใหญ่ของโลก

Door Interlock ของเราได้รับการยอมรับให้ติดตั้งในโรงงานผลิตฮาร์ดดิสก์รายใหญ่