โปรแกรมคลินิกแพทย์

clinicscreenshot.jpg


โปรแกรมคลินิกแพทย์ เหมาะสำหรับ คลินิกแพทย์ โพลี่คลินิก คลินิกความงาม สถานพยาบาล  ที่มีแพทย์ให้การรักษา ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาโดยนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้งาน ทำให้การค้นหาประวัติการรักษาทำได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการจัดการการเงินและการควบคุมสต๊อกยาและเวชภัณฑ์

คุณสมบัติ
- สามารถค้นหาประวัติผู้ป่วยได้ทั้งชื่อและนามสกุล
- เก็บประวัติการแพ้ยา และการรักษาในอดีต
- สามารถขายยาให้คนไข้โดยคนไข้ไม่ต้องพบแพทย์
- ควบคุมการเงินไม่ให้รั่วไหล
- ควบคุมสต๊อกยาและเวชภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีการการบันทึกข้อมูล
------------------------
1. ให้ทำการเพิ่มข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ในเมนูข้อมูลหลัก เช่น กลุ่มยา, รายละเอียดยา, รายละเอียดการวินิจฉัยโรค,
รายละเอียดแพทย์
2. เปิดกะใหม่ เพื่อควบคุมการเงินในแต่ละรอบการทำงาน แล้วแต่ว่าคลินิกมีการทำงานกี่รอบในหนึ่งวัน
3. ลงทะเบียนรับผู้ป่วย โดยค้นหาก่อนว่าเคยมารักษาหรือไม่ ใช้เครื่องหมาย / (ทับ) นำหน้าตามด้วยชื่อ
   หรือ ใช้เครื่องหมาย * (ดอกจัน) นำหน้าตามด้วยนามสกุล หรือใช้หมายเลขประจำตัวคนไข้ในการค้นหา
   หมายเลขประจำตัวคนไข้จะรันอัตโนมัติ สามารถแก้ลำดับได้ในข้อมูลคลินิก
4. หากค้นไม่เจอ ก็ทำการเพิ่มประวัติผู้ป่วย หากเจอก็ทำรายการในข้อถัดไป
5. ทำการบันทึก ส่งห้องตรวจ หรือส่งห้องยา แล้วแต่ความต้องการ
6. แพทย์เลือกเมนูห้องตรวจ ทำการเลือกผู้ป่วยที่ต้องการรักษา เมื่อบันทึกการรักษาและจ่ายยา ข้อมูลก็จะไหล
ไปห้องยา
    แต่ถ้าการตรวจยังไม่เสร็จสิ้น เช่น มีการตรวจแล็บ หรือเอ็กซเรย์ ก็บันทึกเป็นรอตรวจต่อ
7. ที่เมนูห้องยาและการเงิน ก็บันทึกการจ่ายยาตามแพทย์สั่ง บันทึกการนัดหมาย(ถ้ามี) และบันทึกรับเงินต่อไป
8. บันทึกขายยานอกในหน้าต่างของห้องยาได้
9. พิมพ์รายงานการเงินตามต้องการ
10. ทำการปิดกะ เพื่อปิดรอบการทำงานประจำวัน

Download รุ่นทดลอง

ค่าลงทะเบียน 10,500 บาท สนใจสอบถามได้ที่โทร. 08 9512 8903ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น