ระบบโรงแรม-รีสอร์ทซอฟต์แวร์บริหารงานโรงแรมและรีสอร์ท Hi-Season ภาษาไทย เหมาะสำหรับกิจการ โรงแรม รีสอร์ท เกสต์เฮ้าส์ อพาร์ทเม้นต์ ม่านรูด

คุณสมบัติ
 • รวบรวมการทำงานทั้งหมดไว้ในหน้าจอเดียวกัน เรียนรู้การทำงานได้ในเวลาอันรวดเร็ว
 • ควบคุมการจอง การเช็คอินและเช็คเอาท์ การใช้บริการของลูกค้า รวมไปถึงการเงิน
 • มีระบบกรุ๊ปทัวร์ ช่วยให้การบริการสำหรับลูกค้าที่มาเป็นกรุ๊ปเกิดความสะดวกและรวดเร็ว
 • แสดงสถานะห้องพักได้ทั้งในอดีตและอนาคต
 • เอเย่นต์สามารถทำ Alotment เพื่อล็อกห้องตามสัญญาได้
 • ห้องพักสามารถปิดใช้บริการชั่วคราว หรือปิดเพื่อซ่อม
 • ควบคุมการเงินโดยแยกการทำงานเป็นกะให้กับแคชเชียร์
 • ใช้ระบบ Night Audit เพื่อ Post ค่าบริการเข้าบัญชีของลูกค้าที่มาพัก
 • แสดงสถานะห้องที่มีการจองซ้ำซ้อน บางแห่งมีการรับจองให้มากกว่าห้องที่มีอยู่เผื่อไว้สำหรับการขอยกเลิกการจอง
 • ในกรณีที่แขกจองห้องพักหลายคืน แล้วห้องพักมีว่างเป็นบางวันแบบไม่ต่อเนื่อง สามารถจัดห้องพักให้โดยอัตโนมัติวิธีการการบันทึกข้อมูล
ตัวอย่างหน้าจอ

          หน้าจอชื่อกรุ๊ปทัวร์
  การจองห้อง


   ห้องที่ลูกค้าพักอยู่

  หน้าจอเช็คเอาท์

  กำหนดชนิดของห้องพัก

  แสดงสถานะห้อง

  ผู้ใช้งานซอฟต์แวร์

  กำหนดกะการทำงานของแคชเชียร์

  การใช้งานเบื้องต้น
  1. ให้ทำการเตรียมข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่น ข้อมูลกิจการ เอเย่นต์ ประเภทรายได้ค่าบริการ ประเภทห้องพัก รายละเอียดห้องพัก พนักงาน รอบกะทำงาน
  2. เปิดกะใหม่ โดยกำหนดเงินทอน และพนักงานที่ทำหน้าแคชเชียร์เก็บเงิน
  3. ทำการเพิ่มการจองในหน้ากรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่ลูกค้ามาเป็นกรุ๊ป หรือ ในหน้าการจองกรณีที่ลูกค้ามาปกติ ควรบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่องสังเกตให้ดีจะมีไอคอนทูลบาร์ ทีทำหน้าที่ต่างๆกัน เมื่อเอาเมาส์ไปชี้จะมีคำอธิบายบอกให้ทราบ
  4. ทำการเช็คอินเป็นกรุ๊ปในหน้ากรุ๊ปทัวร์ ในกรณีที่ลูกค้ามาเป็นกรุ๊ป หรือในหน้าลูกค้าพักอยู่กรณีที่ลูกค้ามาปกติ
  5. บันทึกการการใช้บริการของลูกค้า และรับเงินค่าบริการ
  6. บันทึกเช็คเอาท์เมื่อลูกค้าต้องการเช็คเอาท์ออก มาเป็นกรุ๊ปก็ไปทำหน้ากรุ๊ปทัวร์ มาปกติก็ทำในหน้าลูกค้าพักอยู่ หรือไปทำในหน้าเช็คเอาท์
  7. ปิดกะ เมื่อถึงเวลาปิดกะของแคชเชียร์
  8. ทำ Night Audit เพื่อ Post ค่าห้องและค่าบริการเข้าบัญชีของลูกค้า ปกตินิยมทำก่อนเที่ยงคืนหรือตามเวลาที่กำหนดไว้
  9. พิมพ์รายงาน ที่ต้องการ

  ค่าลงทะเบียนระบบ LAN ไม่เกิน 50 ห้อง ราคา 35,000 บาท (พร้อม Hardlock 1 ตัว ตัวต่อไปตัวละ 2,000.-บาท)
  แถมฟรีระบบการจองห้องพักออนไลน์
  สอบถามได้ที่ โทร. 08 9512 8903